תקנון תנאי שימוש

התימניה (Hatemaniya), ("Hatemaniya" ,"Hatemaniya Israel", "התימניה רעננה בע"מ", "התימניה בע"מ", "התימניה", "התימניה רעננה" "אנו", "שלנו" או "אנחנו" בכל צורה שהיא) מתייחסת ברצינות לתנאי השימוש. תנאי שימוש אלו מתארים כיצד ובאילו תנאים ניתן להשתמש בשירותי התימניה ישראל.
* מסמך זה נכתב בלשון זכרמטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לשני המינים.

 

 • אתר האינטרנט מופעל ע”י חברת התימניה רעננה בע"מ והשימוש והקנייה בו הינם כפופים לחוקי תקנון זה. כל רכישה באתר מהווה הסכמה לתנאי תקנון זה וכן הסכמה להתקשרות בין הצדדים.
 • כל המבצע רכישה באתר מצהיר בעצם פעולת הרכישה כי הוא מכיר את כללי התקנון, מסכים לתחולתם וכן כי לא תהיה לו או לכל נציג מטעמו כל טענה או תביעה כנגד חברת התימניה רעננה בע"מ מלבד טענה הנוגעת להפרת ההתחייבות של חברת התימניה כלפי חוקי תקנון זה.
 • חברת התימניה תקבע את מחירי המוצרים הנמכרים באתר. מחירי המוצרים והזמינות עשויים להשתנות מעת לעת.
 • כל אדם שמלאו 18 שנים (או חברה הרשומה ברשם החברות בישראל), בעל כתובת דואר אלקטרוני ובעל כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי או בעל חשבון PayPal פעיל, רשאי לרכוש באתר החברה.
 • על הלקוח לבדוק את תכולת המשלוח עם קבלתו ולערוך השוואה הן להזמנה והן לחשבונית שתימסר לו בעת ביצוע ההזמנה/ בעת האספקה.
 • במקרה שתתגלה אי התאמה של המוצרים בעקבות הבדיקה הנ”ל או במקרה אחר של חוסר שביעות רצון מצד הלקוח לעניין המוצרים המסופקים, על הלקוח להודיע על כך, לחברת התימניה בתוך 24 שעות ממועד האספקה (ניתן לפנות אלינו דרך יצירת קשר). נציג מטעמנו יתאם עם הלקוח את ההשלמה/ההחלפה/ההחזרה של המוצר/ים ו/או את החיוב/הזיכוי הכספי של הלקוח, לפי העניין וככל שמתחייב על פי כל דין.
 • ניתן להחזיר תוך 14 יום כל מוצר שאיננו "מזון" ממועד קבלתם באריזה המקורית כשהיא סגורה ו/או בהתאם להוראות החוק ודגש כי זכות הלקוח להחזרת מוצר וזכות הלקוח לביטול הרכישה תהיינה אך ורק בהתאם ובכפוף להוראות החוק, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981, הוראות חוק המכר, התשכ”ח – 1968, והוראות חוק כרטיסי חיוב התשמ”ו – 1986, ו/או בכפוף למדיניות החברה כפי שתהא מעת לעת.
 • יש לציין כי תמונות המוצרים המופיעות באתר הינן להמחשה בלבד.
 • חברת התימניה לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה.
 • כמו כן, התימניה לא תהא אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם ללקוח ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל שאיננו בשליטתה, לרבות אך לא רק – מכח עליון, כגון: מלחמה, רעידת אדמה, מזג אויר קיצוני וכד’.
 • הלקוח רשאי לבטל הזמנה רק בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 והתקנות על פיו (להלן: “חוק הגנת הצרכן”). לשם הנוחות, על פי חוק הגנת הצרכן, לקוח רשאי לבטל עסקה לרכישת מוצר שנמכר במכר מרחוק עד 14 יום ממועד קבלת המוצר(אינו תקף לגבי מכר מזון).
 • החברה תהיה רשאית לגבות דמי ביטול במקרה של ביטול שלא עקב פגם או אי התאמה בשיעור של 5% ממחיר המוצר אותו רכשת או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם, ככל שהלקוח בחר לבטל את ההזמנה שלא עקב פגם במוצר או עקב אי התאמה.
 • לקוח שקיבל את המוצר ידאג להחזירו לחברת התימניה או נציג מטעמה שפרטיו יימסרו בהתאם, על חשבון הלקוח. משתמש שיבקש כי המוצר ייאסף מהמקום בו נמסר לו או כל מקום אחר, בכפוף לאישור החברה, יישא בעלות דמי משלוח בגין הובלה.
 • כאמור, ניתן לבטל הזמנה עד 14 ימים מיום ביצוע העסקה – ביטול הזמנה יעשה באמצעות פנייה בכתב לחברה בלבד, בטלפון למוקד או באמצעות פנייה באתר/ בוואטסאפ.
 • התימניה תהא רשאית לבטל הזמנה מכל סיבה תוך עדכון הלקוח אודות ביטול ההזמנה.
 • התימניה לא תהא אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי בגין ביטול הזמנה כאמור, לרבות אם ביטול ההזמנה נובע מכך שהמוצר אזל במלאי וכו’.
 • שירות ואחריות יינתן ללקוח על-ידי התימניה ו/או מי מטעמם בהתאם לתנאי האחריות הרלוונטיים למוצר שנרכש.
 • התימניה אינה אחראית לנזק כלשהו (לרבות נזק לגוף) ו/או הפסד ו/או חסרון כיס (להלן: “נזק מכל סוג שהוא”) שייגרם ללקוח ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה מרכישה המתבצעת ב- http://hatemaniya.co.il ו/או מאי היכולת לבצע רכישה ושייגרם כתוצאה ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של הלקוח ו/או צד ג’ כלשהו, לרבות, רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו, רכישה המתבצעת על ידי קטין ו/או פסול דין ללא הסכמת הוריו ו/או אפוטרופסו, פעולה שתבוצע באתר על ידי צד ג’ כלשהו שיכנס לאתר ויגרום נזק, פעולה שתבוצע על ידי צד ג’ כלשהו תוך שימוש בסיסמת הלקוח באתר Hatemaniya וכד’.
 • הלקוח יישא באחריות מלאה לנזק ו/או חסרון כיס מכל סוג שהוא שייגרם לו ו/או התימניה ו/או לצד ג’ כלשהו בגין טעות שביצע בהקלדת הנתונים, לרבות, טעות בהקלדת כתובתו, טעות בהקלדת פרטי כרטיס האשראי, טעות בהקלדת כתובת לאספקת ההזמנה וכיוצא באלה טעויות.
 • הלקוח פוטר את התימניה מכל אחריות לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם לו ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר.
 • התימניה לא תהא אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שייגרם ללקוח ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה מתקלה בתקשורת (אינטרנט או טלפון) שתנבע ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של ספקי אינטרנט ו/או ספקי תקשורת באשר הם.
 • מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא תישא התימניה בסכום נזק העולה על מחיר המוצרים אשר הוזמנו ושולמו על ידי הלקוח.
 • חברת התימניה היא בעלת זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר. אלו כוללים את מבנה האתר, עיצובו הגרפי, מרכיביו הצורניים, הטקסטים שלו וכן כל הקבצים המצורפים אליו לרבות תמונות, סרטוני וידאו וכל סימן מסחרי. חל איסור מוחלט על הפצה, העתקה, העברה, פרסום, שיווק ומכירה של אחד מהתכנים הנ”ל או חלק מהם אלא אם כן ניתנה לכך הסכמה בכתב מחברת התימניה.

מדיניות משלוחים

 • איסוף עצמי ממסעדת התימניה: במידה והלקוח בחר באופציית איסוף עצמי ישירות מבית העסק, ניתן להגיע עם פרטי ההזמנה המלאים, לאחר שהתקבלה חשבונית/אסמכתא אודות קבלת התשלום עבור ההזמנה.
 • המסעדה נמצאת ברח’ החרושת 2 בית וילה רמה, אזה"ת, רעננה. שעות פעילות – ימים א’-ה’, בין השעות 8:00-16:00 וביום שישי בין השעות 07:00 – 14:00.
 • חברת התימניה משתמשת בשירותיה של חברת שליחויות חיצונית במקרה של עומס הזמנות וע"פ בחירתה  – דרכה יבוצעו חלק ממשלוחי ההזמנות באתר. פרטים נוספים אודות ספק המשלוח יסופקו ללקוח בעת ההזמנה במידה ואינם מסופקים ישירות ע"י חברת התימניה.
 • באחריות הלקוח להזין כתובת תקינה ומספר נייד תקין וזמין. התימניה רשאית לחייב את הלקוח שנית עבור דמי שילוח בגין אי מענה/הזמנת פרטים שגויים/אי זמינות לקבלת המשלוח לאחר יותר מניסיון אחד לאספקת המוצר על ידה או ע”י חברת השליחויות.
 • חברת התימניה לא תהיה אחראית לאי קבלת מוצר במידה והלקוח אישר לשליח טלפונית/במסרון חוזר את קבלת המוצר ע”י מי מטעמו של הלקוח או ע”י השארת המוצר בסמוך לכתובת המגורים ולא במסירה ידנית (ליד הדלת, אצל מכר/שכן, בגינה, וכד’).

התחברות / הרשמה

הסכם

בהרשמה לחשבון באתר Hatemaniya (התימניה), אתה מסכים להיות כפוף לתנאים ולהגבלות הבאים ("תנאים והגבלות").

התימניה ישראל שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולשנות את תנאי השירות מעת לעת ללא הודעה מוקדמת.
כל שינוי, כולל שחרור של כלים ומשאבים חדשים, יהיו כפופים לתנאי השירות. המשך השימוש באתר לאחר כל שינוי כזה יהווה את הסכמתך לשינויים אלה.
הפרה של כל אחד מהתנאים שלהלן תגרום לסגירת חשבונך ולביטול כל ההתחייבויות שהושגו במהלך ההפרה. אתה מסכים להשתמש בחשבון באתר התימניה על אחריותך בלבד.

תנאי חשבון

 • עליך להיות בן 18 שנים לפחות.
 • עליך לגור בישראל או בשטחים אשר חלה עליהם ריבונות ישראלית.
 • אתה חייב להיות בן אדם. חשבונות הרשומים על ידי "בוטים" או שיטות אוטומטיות אחרות אינם מורשים.
 • עליך לספק את שמך המלא החוקי, כתובת דוא"ל תקפה וכל מידע אחר הנדרש על מנת להשלים את תהליך ההרשמה.
 • הכניסה שלך יכולה לשמש רק אדם אחד – כניסה יחידה המשותפת למספר אנשים אינה מותרת.
 • אתה אחראי לשמירה על אבטחת החשבון והסיסמה שלך. התימניה אינה יכולה ולא תישא באחריות לכל אובדן או נזק כתוצאה מאי עמידה בהתחייבות אבטחה זו.
 • אתה אחראי לכל התוכן שמתפרסם ולפעילות המתרחשת תחת חשבונך.
 • אדם או ישות משפטית אחת לא רשאית לנהל יותר מחשבון אחד.
 • אינך רשאי להשתמש בחשבונך לכל מטרה לא חוקית או לא מורשית. אסור לך, בשימוש בשירות, להפר חוקים כלשהם בתחום השיפוט שלך (כולל אך לא מוגבל לחוקי זכויות יוצרים).
 • אינך רשאי להשתמש בחשבונך כדי להרוויח כסף על חשבונות המוצרים של התימניה.

הגדרת לקוח

לקוחות שיקנו מוצרים דרך אתר זה ייחשבו כלקוחות שלנו.
בהתאם לכך, כל הכללים, המדיניות ונהלי התפעול שלנו בנוגע להזמנות לקוחות, שירות לקוחות ומכירות מוצרים יחולו על אותם לקוחות. אנו עשויים לשנות את המדיניות ונהלי הפעולה שלנו בכל עת. לדוגמה,

בוררות

כל מחלוקת הקשורה בכל דרך להסכם זה (כולל כל הפרה בפועל או לכאורה של הסכם זה),
כל עסקאות או פעילויות תחת הסכם זה או מערכת היחסים שלך איתנו או עם כל אחד מהשותפים שלנו יוגשו לבוררות, אלא שבמידה שהפרת או איימת להפר את זכויות הקניין הרוחני שלנו,
על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. כל מחלוקת שתתגלה בין הצדדים לרבות מחלוקת בקשר עם השימוש באתר, בתוכנית או בקשר עם תנאים אלה לרבות בקשר עם השירותים המסופקים על ידי מפעיל האתר או בקשר לתנאי שימוש אלה תובא בפני בורר אשר יהיה עו"ד הבקיא בתחום הסחר האלקטרוני והאינטרנט וזהותו תיקבע על ידי יו"ר לשכת עורכי הדין בישראל לבקשת מי מהצדדים הבורר יהיה רשאי לתת סעדים זמניים וצווי ביניים. מקום קיום הבוררות יהיה במחוז תל-אביב והמרכז. הבורר לא יהיה כבול לסדרי הדין האזרחיים אך יהיה כבול לדיני הראיות ולדין המהותי. הבורר יהיה חייב בנימוק החלטתו . על אף האמור לעיל,היה ומי מהצדדים להסכם זה יתבע על ידי צד שלישי, בכל הליך משפטי שהוא, יהיה הנתבע רשאי על אף האמור, לצרף את הצד השני להסכם זה כצד לאותו הליך שיפוטי ובמקרה זה לא תהיה תחולה להסכם בוררות זה . בית המשפט המוסמך בהתאם להוראות חוק הבוררות, תשכ"ח-1968 יהיה בתי המשפט שמושבו בעיר תל-אביב או בכל בית משפט אחר בעל סמכות שיפוט מוסמכת. סעיף זה מהווה הסכם בוררות בין הצדדים לכל דבר ועניין. בכפוף ומבלי לגרוע מהאמור, בכל עניין שאינו בגדר סמכות הבורר, או בכל עניין שבו לא תהיה תחולה להסכם בוררות זה, מכל סיבה שהיא, תהיה סמכות השיפוט הבלעדית נתונה לבית-המשפט המוסמך במחוזות תל-אביב והמרכז בישראל .

שונות

הסכם זה יהיה כפוף לחוקי מדינת ישראל, ללא התייחסות לכללים המסדירים את בחירת החוקים. אינך רשאי להעביר או להעתיק הסכם זה, על פי חוק או בדרך אחרת, ללא הסכמתנו מראש ובכתב. בכפוף למגבלה זו, הסכם זה יחייב, ייקבע, ויהיה ניתן לאכיפה כנגד הצדדים ויורשיהם ונציגיהם בהתאמה. הכישלון שלנו לאכוף את הביצוע הקפדני שלך בכל תנאי בהסכם זה לא יהווה ויתור על זכותנו לאכוף לאחר מכן הוראה כזו או כל הוראה אחרת בהסכם זה.
הכישלון של התימניה לממש או לאכוף כל זכות או הוראה בתנאי השירות לא יהווה ויתור על זכות או הוראה כאמור. תנאי השירות מהווים את ההסכם בינך לבין התימניה ומסדירים את השימוש שלך בשירות,
הסכם זה גובר על כל הסכמים קודמים בינך לבין התימניה (כולל, אך לא רק, כל גרסה קודמת של תנאי השירות).

בטרם השימוש באתר אנא ודאו כי קראתם והסכמתם למדיניות הפרטיות שלנו.

יצירת קשר
אם יש לך שאלות נוספות, אנא צור איתנו קשר בכתובת דוא"ל זו: info@hatemaniya.co.il
תקנון זה עודכן לאחרונה: 23 בנובמבר, 2023